​  ADVOKATFIRMAET BUGGE 

INNEHAVER

 • Niels Andreas Bugge

 • Advokat

UTDANNELSE

 • 2-årig etatsutdannelse. Befalsskole i Hæren/plikttjeneste, 1982.

 • Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 1988.
 • Advokatbevilling, 1991.
 • MSc-programmet Økonomiforståelse i ledelse, BI, 2006.

PRAKSIS

 • Finansdepartementet, Skattelovavdelingen, konsulent/1. kons., 1988-90

 • Sør Østerdal tingrett, dommerfullmektig med full fagkrets,1990-92
 • Advokatfirmaet Wiersholm; advokatfullmektig,1992-94
 • Rime Haugen Beverfeldt Bugge, advokat, kontorfellesskap, 1994-95
 • Kompetansesenter Gjeldsrådgivning for Agder-regionen, prosjektleder 2008-2010
 • Advokatfirmaet Bugge, advokat og innehaver, 1995-2008, 2010-

ORGANISASJONSERFARING

 • Hovedtillitsvalgt i Finans- og tolldepartementet, 1990-92

SPRÅK

 • Engelsk muntlig og skriftlig.